Tinh thần trách nhiệm

file

Tại Grundfos, chúng tôi hiểu tầm quan trọng của tinh thần trách nhiệm – trách nhiệm đối với môi trường và với những người chúng tôi sống, làm việc và hợp tác chung.

Yếu tố môi trường gắn với moi họat động kinh doanh của chúng tôi và cũng là một phần không thể tách rời khỏi mọi giải pháp chúng tôi đưa ra. Những giải pháp chúng tôi thiết kế là vòng tròn khép kín. Chúng tôi nỗ lực và đã đạt được các giải thưởng chứng nhận về môi trường và quản lý nghiêm ngặt mọi hoạt động kinh doanh theo những nguyên tắc này.

Chúng tôi thật thận trọng trong việc lựa chọn chất liệu và thiết kế những sản phẩm có thể tái sử dụng. Mỗi thế hệ bơm mới đều giảm nhiều hơn lượng điện năng tiêu thụ.

Nhưng tinh thần trách nhiệm còn vượt xa hơn điều này. Xuyên suốt mạng lưới toàn cầu của chúng tôi, chúng tôi tập trung vào phúc lợi của chính nhân viên chúng tôi, sự phồn vinh của thị trường và của xã hội nói chung. Grundfos duy trì quan điểm cởi mở, tiếp nhận và giải đáp mọi thắc mắc về chúng tôi. Tinh thần trách nhiệm là nền tảng của chúng tôi.

CHÚNG TÔI NGHIÊM TÚC CHỊU TRÁCH NHIỆM

Grundfos là công ty toàn cầu
Nhưng chúng tôi không áp dụng chỉ một phương thức kinh doanh toàn cầu cho mọi hoạt động. Mạng lưới các công ty kinh doanh và dịch vụ toàn cầu của chúng tôi cho phép chúng tôi thích nghi mọi môi trường, sản phẩm của chúng tôi cũng vậy.

Khả năng tái sử dụng
Bơm Grundfos được thiết kế với khả năng tái sử dụng nhiều lần, vì chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi đang tham gia một phần vào việc bảo vệ môi trường. Khoảng 90-98% bơm Grundfos sử dụng vật liệu có thể tái sử dụng. Khoảng 2-8% có thể tái sử dụng vào việc cấp nhiệt.

Chứng nhận bảo vệ môi trường
Grundfos tự hào đã hoàn toàn đáp ứng yêu cầu để đạt được chứng nhận ISO 1400 và EMAS về phương tiện sản xuất. Điều nay thể hiện cam kết và trách nhiệm của chúng tôi đối với môi trường. Cam kết này bắt đầu từ các giải pháp cho đến việc tái sử dụng hay vất bỏ.

Các giải pháp siêu bền
SQ Flex là hệ thống cấp nước môi trường cho những khu vực hẻo lánh. SQ Flex là hệ thống cấp nước môi trường cho những khu vực hẻo lánh. Bơm có thể sản xuất theo yêu cầu cụ thể của người sử dụng, nguồn năng lượng sử dụng: sức gió, năng lượng mặt trời hay kết hợp cả hai – điều này thích hợp nhất với các loại thời tiết của môi trường đặc biệt. Và nếu năng lượng không được cung cấp đầy đủ, SQ Flex có thể dùng đến máy phát điện hay pin.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati