Nghề nghiệp

Grundfos là một nơi làm việc khi...

  • phát triển bền vững là ưu tiên hàng đầu của bạn
  • bạn muốn đóng góp vào sự phát triển của thế giới
  • bạn muốn đi tiên phong để đón đầu những thách thức mới

Người bán hàng, kỹ sư, kỹ thuật viên, sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học và nhiều hơn nữa những người đang làm việc tại Grundfos trên toàn thế giới.

Hãy đến và tham gia với chúng tôi. Xem ngay nếu bạn muốn tìm một công việc.

Vị trí tuyển dụng trên thế giới


    Facebook Twitter LinkedIn