Phát triển tài năng và nghề nghiệp

file

Hôm nay là nhân tài, ngày mai sẽ là lãnh đạo, chuyên gia hoặc nhà cải cách

Trước chúng tôi, không có nhiệm vụ nào là nhỏ. Chúng tôi đã trở thành một trong những nhà sản xuất máy bơm hàng đầu thế giới, được công nhận nhờ tinh thần cách tân và chất lượng tuyệt vời. Giờ đây, chúng tôi tự thách thức bản thân để nâng mình lên một tầm cao mới.

Chính vì lẽ đó, chúng tôi cần những người nào sẵn sàng dấn thân vào mục tiêu chung là đặt vấn đề phát triển bền vững làm ưu tiên hàng đầu, đồng thời đương đầu với những thách thức mà thế giới đang gặp phải. Đổi lại, Grundfos sẽ tạo những cơ hội và thách thức hấp dẫn để phát triển con người và nghề nghiệp.

Hãy tìm hiểu về chương trình phát triển tài năng có trao thưởng của, hoặc khám phá chương trình sau đại học chúng tôi.

Ngoài ra, cũng nên tìm hiểu thêm về học viện đào tạo toàn cầu, hoặc làm thế nào bạn có thể nếm trải những thách thức của một nhiệm vụ mang tầm quốc tế.