Làm việc tại Grundfos

WU_infrastructure

Làm việc vì một tương lai bền vững hơn

 

Grundfos cần những nhân viên nào sẵn sàng cống hiến kỹ năng và sức lực để đương đầu với những thách thức lớn mà thế giới đang phải đối mặt. Sự biến đổi khí hậu. Dân số thế giới tăng nhanh. Và tốc độ đô thị hóa gia tăng nhanh chóng mà biểu hiện rõ ràng nhất là sự hình thành của những siêu đô thị khổng lồ. Bên cạnh đó, tầng lớp trung lưu ngày càng đông trên khắp thế giới muốn hưởng thụ một cuộc sống tiện nghi hơn.

Những thách thức này rõ ràng đã tạo ra áp lực nặng nề lên cơ sở hạ tầng và các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Để tránh hậu quả tồi tệ nhất có thể xảy ra, Grundfos đã chọn chiến lược phát triển bền vững làm ưu tiên hàng đầu.Chúng tôi tin rằng điều quan trọng là phải hành động ngay từ bây giờ.

Có lẽ bạn có thể giúp chúng tôi vận dụng những công nghệ và kiến thức sẵn có để tạo sự khác biệt. Cũng có thể bạn có chìa khóa để mở ra những lối đi riêng. Chúng tôi rất muốn lắng nghe quan điểm của bạn.

Xem ngay nếu bạn muốn tìm một công việc.

Vị trí tuyển dụng trên thế giới

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati