Được dẫn lối bởi những giá trị

file

Grundfos chính là con người

 

Grundfos không phải là những tòa nhà, cũng không phải chỉ là sản phẩm – mà là toàn bộ đội ngũ nhân lực đang làm việc tại đây. Toàn bộ 17.000 nhân viên trên khắp thế giới.

 

Một bộ gồm các giá trị cốt lõi gắn kết chúng tôi lại với nhau. Bộ giá trị trao quyền cho chúng tôi đưa những quan điểm mới vào lối suy nghĩ, sáng tạo nên những ý tưởng mới nhằm cải thiện tương lai cho chúng tôi, cho các bạn, và cho thế giới mà tất cả chúng ta đang sống.

 

“Cốt lõi của Grundfos là sự cách tân – tìm kiếm những con đường mới để đi. Không chỉ để phát triển sản phẩm, mà còn để thể hiện cách chúng tôi đáp ứng nhu cầu của khách hàng, cách làm việc giữa chúng tôi với nhau, và với xã hội nói chung. Chúng tôi nhận trách nhiệm và  cố gắng làm cho thế giới ngày càng tốt đẹp hơn. Đó chính là tham vọng cháy bỏng của chúng tôi.”

Carsten Bjerg, Chủ tịch Tập đoàn.

Ông Carsten Bjerg giới thiệu những giá trị của chúng tôi trong đoạn video clip ngắn trên Kênh Youtube của Grundfos.

Xem ngay nếu bạn muốn tìm một công việc.

Vị trí tuyển dụng trên thế giới

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati