Grundfos – một công ty quy mô toàn cầu

course_work

Nơi làm việc mang ý nghĩa toàn cầu thực sự

Bạn đang đối mặt với những thách thức toàn cầu mang tính chất nan giải nhất. Bạn sẽ cùng làm việc với đồng nghiệp, khách hàng và nhà cung cấp xuyên biên giới, vượt đại dương và không kể đến sự khác biệt về múi giờ. Bạn sẽ có cơ hội theo đuổi một công việc được tưởng thưởng xứng đáng cả trong và ngoài nước.

Chúng tôi kết hợp những yếu tố tốt nhất giữa quy mô toàn cầu và sự hiện diện vững chắc trong nước để phục vụ khách hàng một cách tốt nhất, đồng thời tạo điều kiện cho đội ngũ nhân viên của chúng tôi thăng tiến và thành đạt.

Tính trên toàn thế giới, Grundfos tạo công ăn việc làm cho 19.000 nhân viên. Và chúng tôi mang đến các cơ hội việc làm và phát triển sự nghiệp trong các lĩnh vực kỹ thuật, kinh doanh và marketing, bán hàng, nghiên cứu và sản xuất.

Xem ngay nếu bạn muốn tìm một công việc.

Vị trí tuyển dụng tại Việt Nam
Vị trí tuyển dụng trên thế giới

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati