Kim Nøhr Skibsted

Kim Nøhr Skibsted

Phó Chủ tịch, Phụ trách truyền thông tập đoàn

Điện thoại, số trực tiếp: +45 87506900
Điện thoại di động: +45 30525020
E-mail: kskibsted@grundfos.com


Tải về:

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati