Chính sách và chiến lược

file

Tính bền vững và trách nhiệm doanh nghiệp là một phần không thể tách rời củadoanh nghiệp chúng tôi

Ngôi sao dẫn đường cho tương lai Grundfos được hình thành từ Mục tiêu cách tân của Grundfos. Nhằm giúp chúng tôi hiện thực hóa mục tiêu này, Grundfos đã xây dựng một chiến lược kinh doanh cho giai đoạn 2011 - 2015.Chiến lược kinh doanh đặt trọng tâm vào năm chủ đề mang tính chiến lược dưới đây:

  • Cấu trúc chặt chẽ
  • Quy mô toàn cầu
  • Sự khác biệt trong kinh doanh
  • Mục tiêu cách tân
  • Nhân sự là quan trọng

Nhiều nỗ lực đã bỏ ra để triển khai cách tiếp cận theo hướng bền vững, mà giờ đây đã trở thành một phần không thể tách rời của năm chủ đề chiến lược vừa nêu. Chúng sẽ được hiện thực hóa bằng cách giảm thiểu những tác động tiêu cực, tăng cường các giải pháp xanh với khách hàng là động lực, xây dựng năng lực để hiện thực hóa Mục tiêu cách tân, tham gia xây dựng chính sách công và phục hồi các giá trị ràng buộc chúng tôi với tư cách là một công ty toàn cầu. Trong khi các giá trị cốt lõi, bộ quy tắc ứng xử và các chính sách của chúng tôi là cơ sở để hoạt động một cách có trách nhiệm, Chiến lươc Tập đoàn sẽ dẫn dắt chúng tôi trở thành một doanh nghiệp thực sự bền vững.

Hoạt động trên quy mô toàn cầu

Nhằm thực thi tính bền vững và trách nhiệm một cách hiệu quả ở Grundfos,
chúng tôi cho rằng điều mang ý nghĩa sống còn là tính bền vững và trách nhiệm của doanh nghiệp cần được gắn chặt vào toàn bộ tổ chức, nghĩa là các mục tiêu có liên quan đã được thực thi và áp dụng ở khắp các bộ phận và các công ty kinh doanh ở cả cấp độ toàn cầu lẫn địa phương. Mỗi thành viên trong số chúng tôi đều có trách nhiệm thực hiện tùy vai trò của mình.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati