Water2Life

Boys in brook

Chương trình Water2life - Mang nước đến công đồng. Cùng nhau, chúng ta tạo nên sự khác biệt

Mỗi ngày, có hơn một tỉ người dân ở những quốc gia nghèo nhất thế giới không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Trên toàn cầu, cứ năm trẻ thì có một trẻ không có nước sạch để uống.
Mỗi năm, lượng nước sạch tính theo đầu người cứ giảm dần. Hiện nay, mỗi người chúng ta chỉ có 5m3 nước sạch để sử dụng mỗi năm, trong khi năm 1950, con số này là khoảng 20. Nhiều người chỉ cần mở vòi là có ngay nước sạch khi cảm thấy khát. Do đó, sẽ thật khó để có thể hiểu đầy đủ cũng như hình dung được hết sự bất tiện nếu chúng ta không được đáp ứng một nhu cầu cơ bản như vậy.

Thật khó để cảm nhận những gì ẩn chứa bên trong những con số lạnh lùng và số liệu thống kê trừu tượng, khi ngày nào chúng ta cũng được nghe về những vụ tai nạn, thiên tai và những cảnh khốn cùng. Chúng ta đẩy những thông tin này lùi về phía sau suy nghĩ, bởi ai cũng có quá nhiều vấn đề phải nghĩ đến, và cũng bởi vì chúng ta không thể làm gì hơn để giúp đỡ: liệu chúng ta có thể làm gì!

Thế nhưng, giờ đây chúng ta CÓ THỂ làm được một điều gì đó, thật đấy!

Chúng ta giao tiếp bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, chúng ta sống trong những nền văn hóa khác nhau, và chúng ta có niềm tin tôn giáo, quan điểm chính trị khác nhau. Và sau hết, điều kiện tài chính của chúng ta cũng không giống nhau.

Nhưng, Cùng nhau chúng ta có thể tạo sự khác biệt!

Nước cho Cuộc sống (Water2Life) là chương trình dành cho nhân viên của Grundfos, bất kỳ ai cũng có thể đóng góp bằng việc tham gia các sự kiện, cung cấp thông tin và vật chất để giúp mang nước sạch cùng các hệ thống cấp nước bền vững đến với hàng ngàn người nghèo.

Water2Life dựa trên các giá trị Grundfos: phát triển bền vững, tập trung vào con người, suy nghĩ theo phạm vi toàn cầu và hành xử có trách nhiệm, cùng mong muốn của nhân viên nhằm góp phần xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Mục tiêu của Water2Life không phải là để phát triển Grundfos hơn nữa, mà nhằm để tạo cơ hội cho nhân viên tạo sự khác biệt ở nơi làm việc và trong thời gian rảnh rỗi.

Water2Life có hai mục tiêu chính:

Cung cấp hệ thống nước sạch bền vững cho hàng ngàn người ở các nước đang phát triển.

Tạo dựng một nền văn hóa toàn cầu tươi sáng, nơi mà nhân viên Grundfos tham gia tích cực và đảm nhận trách nhiệm của bản thân đối với thế giới xung quanh.

Xem thêm về dự án Water2life và chương trình của nhân viên Grundfos.

Xem về các đối tác của dự án

Xem tài liệu Water2life (iPaper)

Water2Life banner

    Facebook Twitter LinkedIn