Tìm sản phẩm

Hiển thị 1 tới 10 của 79 kết quả
AMD-AMG-AFG
Máy khuấy và máy tạo dòng
APG
Đối với việc bơm chất thải và nước thải có chứa các chất rắn bị phá hủy.
BM
Các môđun máy bơm tăng áp Grundfos BM
BME
High pressure booster system
BME-BMET
Các môđun máy bơm tăng áp phù hợp với hoạt đọng tăng cường áp suất
BMET System
Grundfos multi-stage submersible pump
BMEX
Booster systems for energy recovery in seawater reverse osmosis (SWRO) sysstems
BMP – máy bơm kiểu pittông môđun tăng áp
Grundfos BMP, máy bơm kiểu pittông môđun tăng áp.
CIM/CIU
CIM và CIU cho phép kết nối các sản phẩm điện tử của Grundfos với hệ thống mạng công nghiệp chuẩn.
CM-CME
Máy bơm Grundfos CM và CME là loại máy bơm không tự hút nước, nằm ngang, nhiều tầng và ly tâm với cổng hút cuối.