Bản tin Grundfos Việt Nam

Bản tin Grundfos Pump Việt Nam

Bản tin Grundfos Pump Việt Nam

Bản tin Grundfos Pump được phát hành định kỳ hàng quý với mục đích tạo kênh liên lạc giữa đối tác/ khách hàng và Grundfos Việt Nam. Nội dung Bản tin sẽ tập trung vào các vấn đề như sản phẩm mới, lịch đào tạo huấn luyện và phát triển đối tác, một số bài viết kỹ thuật trong ngành bơm và các công nghệ mới.