Mads Nipper chính thức nhậm chức Giám đốc điều hành (CEO) của tập đoàn Grundfos.

07/04/2014

Mads Nipper

Mads Nipper chính thức nhậm chức Giám đốc điều hành (CEO) của tập đoàn Grundfos. Trước đây là Phó Giám đốc điều hành của tập đoàn Lego, Mads Nipper sẽ gia nhập Grundfos từ ngày 1 tháng 8 năm 2014.

Chủ tịch tập đoàn Grundfos, Jens Moberg, nhấn mạnh rằng ông Mads Nipper được chọn dựa trên năng lực làm việc đã được minh chứng trên thị trường toàn cầu.

    - Với sự gia nhập của Mads Nipper, chúng ta sẽ có được một người dẫn đường có trình độ, có nền tảng bền vững về chiến lược, phát triển doanh nghiệp, bán hàng và tiếp thị trên trường quốc tế. Mads là người hoàn toàn hướng về khách hàng. Sự nghiệp của ông ấy đã chứng tỏ ông có khả năng tạo ra những con đường mới để phát triển việc kinh doanh. Hồ sơ của Mads hoàn toàn phù hợp với tập đoàn Grundfos, tôi đang hết sức mong đợi để được làm việc cùng ông ấy và mở ra những tiềm năng cực lớn để phát triển những thị trường sẵn có, cũng như các thị trường mới, Jens Moberg phát biểu.

Mads Nipper đã làm việc cho tập đoàn Lego trong 23 năm, ông giữ chức lãnh đạo ở nhiều công ty và tổ chức, ông cũng có bằng cử nhân và thạc sĩ về Quản trị kinh doanh.

    - Tôi đang rất mong chờ để được là một phần của tập đoàn Grundfos. Tôi chọn Grundfos vì đây là một công ty dựa trên những giá trị cốt lõi, sử dụng sản phẩm của mình để nâng cao đời sống khách hàng, và cùng lúc đó làm những việc có ích cho thế giới. Tôi đã tận hưởng từng phút ở LEGO, một công ty lớn với những sản phẩm tuyệt hảo và những con người tuyệt vời. Nhưng đã đến lúc cho những thử thách mới, và tôi đang rất sẵn sàng chờ đợi chúng, Mads Nipper phát biểu.

Chủ tịch của Quỹ Poul Due Jensen, người sở hữu chính của Grundfos, cũng mong đợi được hợp tác với Mads Nipper:

"Tôi rất hạnh phúc khi lựa chọn Mads Nipper làm CEO mới. Tôi được biết Mads là một người tốt, có thể thúc đẩy và giành được tình cảm từ những người xung quanh. Hơn thế nữa, ông ta có óc nhìn thấu sự việc một cách chiến lược, đầu óc kinh doanh lớn cũng như tư duy toàn cầu, đây sẽ là một lợi thế lớn cho Grundfos trong tương lai", Niels Due Jensen nói.