Video mới về Grundfos tại Châu Á Thái Bình Dương (APREG)

23/05/2014

APREG video

Hãy xem video mới của Grundfos tại Châu Á Thái Bình Dương (APREG). Mục đích của video là thiết lập và củng cố thêm cho lời hứa của chúng tôi đến bạn - các khách hàng hiện tại cũng như các khách hàng tiềm năng tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Qua video này, chúng tôi mong muốn truyền đạt những thông điệp đặc biệt đến bạn và giúp bạn hiếu thêm về sự khác biệt của Grundfos so với các đối thủ cạnh tranh khác.

tomorrowspumpstoday.com/vid2.html