OEM Promotion

08/09/2014

Sales promotion campaigns for OEM

THỜI GIAN ĐẶT HÀNG

Từ ngày 8 tháng 9 năm 2014 đến 31 tháng 10 năm 2014.


ĐỐI TƯỢNG ÁP ỤNG

Tất cả các khách hàng của lĩnh vực xử lý nước


ĐIỀU KIỆN ĐẶT HÀNG

Đặt hàng trong khoảng thời gian áp dụng trên và thời gian giao hàng trước 31 tháng 12 năm 2014


ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN

Trả trước 30% ngay khi đặt đơn hàng đặt trước và 70% còn lại trước khi giao hàng 1 tuần. Tất cả hàng sẽ được giao khỏi kho Grundfos trong vòng 1 tuần sau khi khach hang nhan thông báo giao hàng.


Nếu cả 2 điều kiện thanh toán trên được áp dụng thì khách hàng sẽ được chiết khấu thanh toán 2%.

Thông tin chi tiết:

Boiler Promotion
WT Promotion