Nước ngầm

Tổng quan

Tổng quan

Nước ngầm

Khi bơm nước ngầm lên từ mặt đất, bơm và hệ thống bơm giếng sâu của Grundfos chứng tỏ khả năng vượt trội. Bất kể giếng bơm của bạn sâu đến đâu, máy bơm đa kỳ áp lực cao của chúng tôi sẽ thực thi nhiệm vụ một cách dễ dàng, cung cấp lưu lượng nước bạn mong muốn. Khi nước đã được bơm lên khỏi mặt đất, các máy bơm đơn ký và bơm tăng áp sẽ đưa nước sang giai đoạn kế tiếp - hoặc xử lý thêm hoặc sử dụng ngay.

Nếu nước ngầm sau khi bơm lên từ lòng đất và sử dụng ngay, các sản phẩm của Grundfos sẽ giúp xử lý nước ngầm một cách hiệu quả để loại bỏ mọi hóa chất. Việc xử lý nước ngay tại chỗ cũng là một giải pháp khả thi, nếu không có phương tiện lưu chứa.

Toàn bộ các bơm giếng sâu của Grundfos đều có thể kèm theo giải pháp điều khiển, được chế tạo linh hoạt theo yêu cầu khách hàng để có thể điều khiển và đo đếm hoạt động của bơm một cách đáng tin cậy. Nếu cần thêm các chức năng điều khiển khác, Grundfos sẽ cung cấp bộ phận điều khiển tiên tiến để theo dõi chi tiết diễn biến trong lòng đất. Trong trường hợp có diễn biến bất thường hoặc sai lệch, thiết bị điều khiển sẽ phát đi cảnh báo, cho phép bạn xử lý ngay nhằm giảm thiểu thời gian dừng bơm. Chất lượng nước ngầm cũng có thể được theo dõi trên từng công đoạn xử lý bằng các phương tiện đo đếm và điều khiển đáng tin cậy.

Sản phẩm liên quan
Liên hệ
Công ty bán hàng địa phương

Điện thoại

+84 28 6255 4747

Địa chỉ

136/20 Lê Văn Việt, phường Hiệp Phú, quận 9, TPHCM

Trung tâm kỹ thuật

Điện thoại

+84 28 6255 4747

Địa chỉ

136/20 Lê Văn Việt, phường Hiệp Phú, quận 9, TPHCM