Liên hệ

Một người đang nói chuyện qua điện thoại

Có thể liên hệ với Grundfos dễ dàng, chỉ cần chọn một trong các phương án liên hệ phù hợp dưới đây.

Bộ phận kinh doanh

Bộ phận kinh doanh

...


Điện thoại

+84 28 6255 4747

Địa chỉ

136/20 Lê Văn Việt, phường Hiệp Phú, quận 9, TPHCM

Trung tâm kỹ thuật

Trung tâm kỹ thuật

...


Điện thoại

+84 28 6255 4747

Địa chỉ

136/20 Lê Văn Việt, phường Hiệp Phú, Q.9, TPHCM

Tập đoàn Grundfos

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về Tập đoàn Grundfos, vui lòng sử dụng biểu mẫu dưới đây.

Nếu bạn có thắc mắc về một sản phẩm nào đó, vui lòng liên hệ công ty bán hàng gần nơi bạn ở.

Truyền thông Tập đoàn

Liên lạc qua phương tiện truyền thông

Vui lòng sử dụng các chi tiết liên lạc qua phương tiện truyền thông của Grundfos dưới đây khi có thắc mắc qua phương tiện truyền thông. Các nhà báo khi đến hạn vui lòng liên hệ với nhân viên quan hệ truyền thông của Grundfos qua điện thoại thay vì qua email.

Kim Nøhr Skibsted

Kim Nøhr Skibsted, Phó Chủ tịch, phụ trách truyền thông của tập đoàn

Email:  kskibsted@grundfos.com
Điện thoại: +45 8750 1400
Điện thoại, trực tiếp: +45 3052 5020
Số di động: +45 3052 5020
Fax: +45 8750 1402


Hình của Frank B. Winther

Frank B. Winther, Giám đốc truyền thông, Bộ phận truyền thông của Tập đoàn

Email:  fwinther@grundfos.com
Điện thoại: +45 8750 1400
Điện thoại, trực tiếp: +45 8750 6923
Số di động: +45 2199 6240
Fax: +45 87 50 1402