Tìm sản phẩm

Hiển thị 1 tới 10 của 69 kết quả
AMD-AMG-AFG
Máy khuấy và máy tạo dòng
APG
Đối với việc bơm chất thải và nước thải có chứa các chất rắn bị phá hủy.
BM
Các môđun máy bơm tăng áp Grundfos BM
BMP – máy bơm kiểu pittông môđun tăng áp
Grundfos BMP, máy bơm kiểu pittông môđun tăng áp.
CIM/CIU
CIM và CIU cho phép kết nối các sản phẩm điện tử của Grundfos với hệ thống mạng công nghiệp chuẩn.
CM-CME
Máy bơm Grundfos CM và CME là loại máy bơm không tự hút nước, nằm ngang, nhiều tầng và ly tâm với cổng hút cuối.
CMV
Máy bơm ly tâm nhiều tầng
Conex DIS-G
Dosing Instrumentation Standard-Gas
Conlift/Conlift L
Máy bơm nước ngưng tụ được thiết kế để mang lại tuổi thọ bền lâu và hoạt động êm ái
CR, CRE, CRN, CRNE, CRI, CRIE, CRT, CRTE
Máy bơm đa tầng dùng để tăng cường áp suất trong nhiều ứng dụng