Dịch vụ kỹ thuật toàn cầu

Dịch vụ kỹ thuật Grundfos thiết lập những quan hệ đối tác lâu dài

Có Trách nhiệm - BE responsible
Bơm Grundfos có tính năng tiêu thụ năng lượng thấp và cho hiệu suất cao nhất có thể xuyên suốt vòng đời bơm. Do vậy, các giải pháp kỹ thuật của Grundfos phải bao gồm các phụ tùng và bộ dụng cụ thay thế đã được xác định trong giai đoạn phát triển.

Suy nghĩ về phía trước - THINK ahead
Dịch vụ xuất sắc và các giải pháp kỹ thuật là cơ sở hình thành nên mối quan hệ khách hàng và đối tác. Đây chính là yếu tố thiết yếu trong cam kết của Grundfos.

Cải tiến là điều cốt lõi - INNOVATE is the essence
Vấn đề là đại diện của các cơ hội. Grundfos lưu giữ tất cả hồ sơ lỗi thành phần và thông báo một cách có hiệu lực đến các bộ phận liên quan. Sự tiếp cận này bảo đảm những vấn đề có thể xảy ra trong quá trình sản xuất sẽ được xác định và khắc phục hiệu quả.

Chu trình liên tục
Tất cả giải pháp này là sự cải tiến liên tục xuyên suốt vòng đời bơm và hệ thống bơm tổng thể. Tại Grundfos, điều này được hoàn thành thông qua chu trình liên tục của việc lắp đặt, vận hành và thay thế. Trong mỗi giai đoạn, Tổ chức kỹ thuật của chúng tôi được nhắm đến với các dịch vụ cụ thể có thể giúp doanh nghiệp của bạn hoạt động suôn sẻ trong điều kiện cho phép.