Từ điển bách khoa tìm kiếm

Hiển thị 1 tới 1 của 1 kết quả
Q-H curve
The pump performance curve shows the relation between flow and head.