Lắp đặt

Vận hành đúng khởi đầu với lắp đặt đúng

Dịch vụ kỹ thuật Grundfos đảm bảo bơm được lắp đặt và vận hành đúng cho hiệu suất bơm tối ưu bởi các kỹ thuật viên được đào tạo và mạng lưới các đối tác chuyên nghiệp của chúng tôi.

Lắp đặt đúng là điều cần thiết cho hiệu suất bơm tối ưu. Nếu quá trình lắp đặt không được thực hiện một cách chính xác, hiệu suất bơm có thể giảm một nửa. Rất có thể bạn không nhận ra bất cứ điều gì không ổn, nhưng nó có thể làm cho các máy bơm bị hao mòn sớm hoặc chỉ đơn giản là bạn sẽ lãng phí nhiều tiền hơn thong qua việc lãng phí năng lượng.

Dịch vụ kỹ thuật Grundfos đảm bảo rằng điều này sẽ không xảy ra. Việc xem xét cẩn thận chi phí vòng đời của tất cả các sản phẩm của chúng tôi có nghĩa là chúng ta kiểm soát các chi phí thực tế của của các máy bơm bao gồm giá mua, lắp đặt, vận hành, thay thế, và ngay cả giá trị khi thải bỏ.

Kỹ thuật viên được đào tạo và mạng lưới đối tác chuyên nghiệp của chúng tôi biết những gì họ đang làm, cho phép họ có được tất cả mọi thứ một cách đúng đắn nhất. Grundfos cung cấp một hợp đồng nghiệm thu quy định cụ thể từng nhiệm vụ và sản phẩm được thực hiện. Điều này cho thấy cam kết của chúng tôi để quá trình lắp đặt chính xác.

Grundfos cũng thực hiện dịch vụ bảo hành mở rộng (thời gian bảo hành dài hơn bảo hành chuẩn) cho các sản phẩm của chúng tôi, điều này giúp bạn kiểm soát được tài chính của mình. Với tất cả những kỹ năng của Grundfos, điều này sẽ được thực hiện trong thời gian ngắn nhất.

Tìm thêm thông tin
Grundfos Product Center