Lịch huấn luyện từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2016

Lịch huấn luyện từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2015

Để đăng ký tham dự những khóa huấn luyện hoàn toàn MIỄN PHÍ, vui lòng Đăng Ký qua email cho chúng tôi: marketing_gpv@grundfos.com hoặc fax qua số (08) 3742 5131

Mọi chi tiết thắc mắc, xin vui lòng liên hệ: (08) 3742 5130 (+114)