Điện năng và máy bơm

Electrical measurement safety

Electrical measurement safety

Safety standards, measurements hazards, meter testing, safe work practices, test equipment inspection, interview with an Arc blast survivor ...

Learn more

Electrical measurement safety
Electricity and pump installation

Electricity and pump installation

After completion of this module, you will be able to connect 3~ AC motor to the grid by pairing the power supply and the motor nameplate data ...

Learn more

Electricity and pump installation
Electricity and pump start-up

Electricity and pump start-up

After completion of this module, you will be able to differentiate between methods of motor protection and select starting method dependent on the application ...

Learn more

Electricity and pump start-up
Measuring technique

Measuring technique

After having studied this module, you will be able to measure voltage, current, and resistance, and choose an instrument suitable for this application ...

Learn more

 

Measuring technique
Đăng ký nhận bản tin
Nắm cơ hội cập nhật tin tức và sự kiện của Grundfos. Đăng ký và chúng tôi sẽ gửi cho bạn bản tin của chúng tôi.

Bạn đánh giá sự trải nghiệm với trang web của chúng tôi như thế nào?Thêm bình luận

Thư điện tử